Nota de Premsa Totes i Tots Som Vinaròs: Sobreseïment lliure d’Enric Pla i arxiu de totes les actuacions

NOTA PREMSA TOTES I TOTS SOM VINARÒS
DIMARTS 10/3/2021

Sobreseïment lliure d’Enric Pla i arxiu de totes les actuacions.

A finals de la setmana passada ens va ser comunicat l’Auto de l’Audiència Provincial de Castelló que estimava el recurs presentat pel nostre advocat contra el procediment obert pel Jutjat de Vinaròs contra l’alcalde de Vinaròs Enric Pla Vall a instàncies de Levantina de Seguridad SL.

Les actuacions es referien a la no autorització el 2017 d’una vetllada de boxa de la que l’Alcaldia es va assabentar per la publicació en xarxes del cartell, ja que no existia cap petició oficial registrada ni cap expedient.

Posteriorment la Federació de Boxa de la CV va anunciar profusament en premsa, inclosa la local, que presentaria una denuncia contra l’alcalde de Vinaròs, però no ho va fer mai. Ho va fer mesos mes tard una de les empreses patrocinadores, Levantina de Seguridad SL, propietat del fundador d’España 2000, plantejant tres delictes, prevaricació, incitació a l’odi i discriminació ideològica.

Malgrat el pronunciament contrari de la Fiscalia, el Jutjat de Vinaròs va practicar diferents diligències i, finalment, el juliol del 2020 va obrir procediment abreviat contra Enric Pla per prevaricació i sense tenir en compte les altres demandes de Levantina. Contra aquesta actuació, la representació legal d’Enric Pla va presentar recurs d’apelació davant de l’Audiència Provincial de Castelló, que va estar admès a tràmit.

La setmana passada l’Audiència Provincial de Castelló es va pronunciar favorablement sobre aquest recurs.

En la part dels fonaments jurídics, l’Audiència assenyala que:

“La cuestión queda limitada, por tanto, en valorar si los hechos relatados en la denuncia iniciadora del proceso, tras la investigación seguida, pueden revestir o no los caracteres del delito investigado y a la vista del contenido de la denuncia, y alegaciones de ambas partes, la repuesta debe ser negativa”.

L’Auto recalca que:

“No puede extraerse de lo actuado, del contenido de la denuncia y de las alegaciones de las partes, un principio de prueba indiciaria que permita afirmar la probabilidad de una infracción penal”.

Els fets que te en compte l’Audiència avalen l’actuació de l’alcalde, ja que:

“No existe formal solicitud de cesión del pabellón polideportivo municipal al Ayuntamiento , ni instruido expediente administrativo, simplemente hubo un correo electrónico por la federación, ni tan siquiera del denunciante, ahora recurrente, al técnico de deportes, interesando la cesión del pabellón municipal, significando que la cesión de espacio público no es obligatoria sino que es discrecional propia de la administración dentro del ejercicio de sus funciones y cuando se hace una reunión con el alcalde, deniega ceder ese uso”.

Després de fer referencia a la Jurisprudència reiterada del Tribunal Suprem, l’Audiència Provincial disposa:

“Que estimando los recursos de apelación interpuestos por ENRIC PLA VALL , contra el Auto de fecha 28 DE JULIO DE 2020 en el curso del Procedimiento Abreviado seguido con el núm. 126/2017 por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Vinaròs, lo revocamos y en su lugar dejando sin efecto el mismo, acordamos el sobreseimiento libre y archivo de las presentes actuaciones”.

L’Audiència Provincial revoca per tant el procediment obert pel Jutjat de Vinaròs i aprecia la legitimitat de les decisions i actuacions de l’Ajuntament de Vinaròs i del seu alcalde Enric Pla.

Des de Totes i Tots Som Vinaròs ens congratulem de que, després de quatre anys, s’haja tancat un procés que no devia mai haver tingut lloc i ens agradaria que aquesta noticia tinguera el mateix ressò que va tenir la de l’apertura del procés ja que sinó, una vegada més, els que acusen sense raons obtenen una “pena de telenotícies” que la Justícia no ratifica.

 

Comparteix:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Llegeix més!

També et pot interessar