L’Ajuntament de Vinaròs realitza una auditoria del contracte d’aigües potables

L’Ajuntament de Vinaròs realitza una auditoria del contracte d’aigües potables

L’objectiu d’aquesta revisió és garantir que es compleixen totes les condicions contractuals per a oferir un servei de qualitat als veïns

El Departament d’Intervenció, dintre del pla de control financer anual, ha realitzat juntament amb la Regidoria d’Obres i Serveis, una auditoria operacional del servei de subministrament d’aigua potable del municipi. Cal destacar que l’actual contracte es va iniciar al 2002 amb FACSA com a empresa adjudicatària i finalitza el proper any 2022. L’objectiu de l’auditoria és determinar aquelles clàusules contractuals que són susceptibles de poder-se millorar i adaptar-les a l’actual normativa de contractes públics.

Les conclusions més importants que s’han extret, són que l’Ajuntament a d’incrementar el cànon que rep per part de la concessionària, a més de la necessitat de millorar la xarxa de canonades per tal d’incrementar l’eficiència hídrica del municipi. En aquest sentit, s’ha determinat que un dels punts més cabdals per a la propera licitació ha de ser la modernització del sistema de canonades, així com la necessitat d’implementar un sistema eficient per optimitzar el control d’aquest indicador, per aconseguir fer de Vinaròs un exemple en la bona gestió del recurs hídric.

Cal destacar que juntament amb l’augment del cànon, els ciutadans de Vinaròs es veuran beneficiats amb una reducció de la taxa a partir de la propera anualitat, ja que l’import que grava les inversions realitzades per part de l’empresa, es veurà reduït al mínim al haver arribat al període final d’amortització.

Aquesta auditoria, forma part dels controls funcionals i sistemàtics que es realitzen dels grans contractes que té l’Ajuntament de Vinaròs per tal de vetllar pel compliment de les clàusules contractuals, i per garantir una bona gestió del recursos econòmics municipals.

Segons la regidora d’Obres i Serveis, Carmen Morellà “ara iniciem els tràmits per realitzar un estudi de la xarxa de canonades del municipi, així com de totes les instal·lacions que permeten el subministrament d’aigua a cada casa de la nostra ciutat, per redactar el nou servei de gestió d’aigües potables garantint una major eficiència econòmica i hídrica”.

Comparteix:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Llegeix més!

També et pot interessar