L’Ajuntament de Vinaròs convoca quatre places laborals

 

Les bases per a les quatre convocatòries s’han publicat a la Seu Electrònica de l’Ajuntament i també a la pàgina web municipal

L’Ajuntament de Vinaròs convocarà quatre places laborals per a cobrir diferents tasques municipals. El primer dels processos selectius és per a la plaça d’un tècnic/a d’arxiu en règim jurídic de funcionari de carrera. Les funcions a realitzar seran les d’activitats de proposta, informa, gestió, execució, control, tramitació i impuls, i en general les pròpies de la seua professió relacionades amb les activitats d’arxiu.

La segona convocatòria és per a la selecció com a funcionari de carrera d’un informador/a turístic. En aquest cas, les funcions del lloc de treball són totes aquelles relacionades amb orientar i proporcionar la informació adequada a l’usuari d’un servei turístic, tant als habitants de Vinaròs com als visitants, amb l’objectiu de facilitar-los el viatge i l’estada, així com d’enriquir la seua experiència turística.

El tercer procés selectiu és per a la selecció com a personal laboral fix de dos llocs de conserge amb la modalitat de contracte indefinit. Els llocs que es convoquen corresponen al de conserge de l’auditori i el de conserge del CEIP Manuel Foguet. No obstant, les persones podran ser traslladades de centre, dependència, col·legi, edifici o instal·lació a un altre/a sense que això supose una modificació de les condicions de treball.

Terminis per a presentar la documentació

Les instàncies de participació als processos selectius es podran presentar a partir del dia següent de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Abans però, s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) les bases de la convocatòria i al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) l’extracte de la convocatòria. Des de l’Ajuntament s’informarà degudament dels terminis perquè les persones interessades disposen de temps suficient per a participar en els processos selectius.

Important destacar que no es podran presentar les sol·licituds a través de la Seu Electrònica fins a la corresponent publicació al BOE. En cas de fer-ho es consideraran fora de termini i per tant no formaran part del procés selectiu.

Per més informació es poden adreçar al Departament de Recursos Humans o consultar la pàgina web municipal, dintre de l’apartat Oferta d’Ocupació Pública.

Comparteix:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Llegeix més!

També et pot interessar