Article de Opinió del Partit de Vinaròs Independent (PVI): “No han fet los deures”

 

PER: Mª Dolores Miralles Mir

 En la Comissió de Hisenda del mes de febrer se’ns va donar compte per part de la Intervenció municipal, que s’havia contractat una auditoria operativa, per a estudiar si la concesionària (FACSA), continuava amb el servei d’aigua potable.  Les conclusions que se’n extrau són les següents:  el servei no és eficaç perquè el rendiment és del 85%, perquè de cada 100 litres es perden 37; què el canòn esta mal liquidat  perquè els impagats és un risc de a concesionària, no de l’ajuntament i que hi ha que prodecir com més aviat a una nova licitació del servei.

         En el passat plenari , va passar-se a dictaminar-se la modificació del canòn concessional del contracte d’explotació del servei muicipal d’aigua potable de Vinaròs, que s’incrementarà en 3,48%  punts percentuals, passant a ser del 23,66% dels ingresos facturats per l’exercici 2021. Tots els grups votarem a favor perquè seria de bojos estar a favor de que l’Ajuntament continue patint pèrdues del servei.

        L’altre punt que es va dictaminar va ser la pròrroga del contracte, on la justificació d’aquesta apareix a l’informe del 15 de gener del 2021, signat per l’enginer tècnic d’infraestructures. La pròrroga es motiva en base a dues caraterístiques: l’essencialitat del servei i la complexitat de la redacció d’un contracte d’aquesta naturalesa que s’estén en un període de temps suerior a un any i dos mesos que és el temps entre l’emissió de l’informe de justificació i la data de finalització del contracte (31-3-2022).

        L’informe de secretària és molt aclaridor i deixa molt clar que una volta més l’equip de goven no ha fet el seu treball perquè ens diu que les dues característiques que han motivat per la prórroga són comuns   a qualsevol  contracte d’abastiment d’aigua potable en qualsevol municipi espanyol i per tant  no justifique la pròrroga.

          La justificació implícita està en el fet de no haver iniciat amb anterioritat els actes preparàtoris  per aprovar un nou contrate amb antelació suficient. No haver fer els deures abans imposa  ara una pròrroga forçosa per l’Ajuntament,  ja que la seua no aprovació  ens obliga a la gestió directa del servei a partir del 31-3-2022. A més a més segons l’informe d’intervenció emés el 25 de gener de 2021, ens adverteix , que en les condicions actuals, la no prorrogabilitat,  és una mesura antieconòmica per l’Ajuntament  i  per tant cal evitar-se, llevat  de ser estrictament necessari.

         El PVI, amb sentit de responsabilitat votarem a favor, pel desgabell que suposaria la seua no aprovació. Però no dispensem a l’equip de govern de les seues errades, ja que haguessin tingut que començar a treballar fa molt temps abans els nous plecs del contracte. Una volta més no els agafat el bou per miracle.

Comparteix:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Llegeix més!

També et pot interessar

Comunicado del PSPV-PSOE Castellón

El secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Castelló y diputado autonómico, Ernest Blanch, en su nombre y en el de la ejecutiva provincial,