L’Ajuntament d’Ulldecona adjudica obres de reparació de camins per valor de quasi 80.000 euros

L’alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, ha signat aquesta setmana passada el decret d’adjudació de les obres de reparació de camins afectats per fenòmens meteorològics a Ulldecona. En concret es tracta dels camins barranc Cocó, Coll d’en Piqué, Malladetes, Mas de Comú, Plans, Sant Jaume, Molí Canals i Séquia Foia.

Durant el procediment obert simplificat, que contemplava 2 lots, s’han presentat un total de 7 empreses. Valorades les ofertes presentades i d’acord amb les condicions que figuren als Plecs de clàusules administratives i particulars, la mesa de contractació va acordar adjudicar el Lot 1 a Obres Vent i Sol 2010 SL per valor de 15.082,24 euros i el Lot 2 a Construccions Llobregat Zaragoza SL per un import de 64.606,56 euros, atès que son les propostes més avantatjoses segons els criteris establerts.

El projecte va ser aprovat l’any passat per la Junta de Govern Local i ha estat redactat per l’enginyer Javier Roig. El document descriu les millores a fer en els camins afectats per episodis meteorològics extrems, amb afectacions que han provocat un deteriorament estructural greu que afecta la seva transitivitat i seguretat viària, motiu pel qual requereixen una millora o reforma i no només una actuació de manteniment superficial.

Les obres d’arranjament de camins comptem amb una subvenció del 80% per part de la Diputació de Tarragona dins els ajuts per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals. La despesa s’imputa a la partida 454.61900 del pressupost actual de l’Ajuntament d’Ulldecona, aprovat el 29 de setembre de 2023 amb set vots a favor (6 de Socialistes Ulldecona i 1 d’ERC) i sis en contra (2 d’Activem APL, 2 de Fem Poble i 2 del PP).

Comparteix:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Llegeix més!

També et pot interessar