L’Ajuntament de Sant Jordi manté les ajudes per naixements o adopcions al poble fins a final d’any

És un més dels quatre programes impulsats per l’equip de Govern per a combatre la despoblació en el municipi
Iván Sánchez Cifre: “És un incentiu més a les famílies del poble que ens permet combatre el risc de despoblació”

L’Ajuntament de Sant Jordi manté obert el termini perquè les famílies del poble puguen sol·licitar la línia d’ajudes per a les quals hagen crescut en 2022 bé pel naixement de fills o per adopcions.

Aquesta iniciativa és una més de les moltes que ha emprés l’equip de Govern amb l’objectiu d’ajudar a combatre la despoblació.

Així, al costat de les ajudes per a naixements o adopcions, que està oberta fins al mateix 31 de desembre, també ha impulsat enguany una subvenció per a pagar la meitat del cost del menjador escolar que haurien d’assumir les famílies. D’altra banda, també es mantenen actius sengles programes per a pagar la meitat del menjador escolar a aquells pares que el sol·liciten per als seus fills i filles, així com per a pagar el cost dels llibres escolars que no estiguen inclosos en el programa de Xarxa Llibres.

Iván Sánchez Cifre, alcalde de Sant Jordi, ha assegurat que “es tracta de mesures per a ajudar al fet que les famílies que viuen al poble i aquelles que puguen triar aquest poble per a viure en el futur, el tinguen més fàcil. Són un incentiu més a l’hora de facilitar que moltes persones trien viure a Sant Jordi i així evitar el risc de despoblació, que tant afecta a la nostra comarca”.
En el cas de les ajudes a la natalitat o adopcions, l’Ajuntament de Sant Jordi està facilitant al màxim les gestions de les famílies interessades a accedir a elles amb l’objectiu de poder abonar-les totes abans que finalitze l’any.

Gràcies a iniciatives com aquesta, el municipi de Sant Jordi porta diversos anys creixent en població a pesar que en la majoria dels pobles del seu entorn la situació és justament la contrària. La situació és tal, que l’alcalde manté negociacions amb la Generalitat per a poder ampliar les instal·lacions educatives i millorar el servei que reben els estudiants del poble.

Són 600 euros d’ajuda per cada naixement o adopció

Mitjançant l’habilitació d’aquesta present línia d’ajudes econòmiques, l’Ajuntament de Sant Jordi pretén incentivar els naixements o les adopcions en el municipi, aportant suport institucional a la família, a la conciliació de la vida familiar i laboral, col·laborant en l’atenció de les despeses originades pel naixement o l’adopció d’un o més fills. La present mesura s’encamina, complementàriament, al fiançament de l’estabilitat demogràfica en els xicotets municipis de l’interior de la província de Castelló.

Segons estableixen les bases aprovades per Ple, la prestació objecte de la present convocatòria consisteix en una ajuda econòmica per naixement o adopció de fill/a, amb referència al període comprés entre 1 de gener i el 31 de desembre de 2022, tots dos inclusivament, en el municipi Sant Jordi.

Podrà ser persona beneficiària el sol·licitant, progenitor o adoptant del xiquet/a, titular del llibre de família, en el qual figure registrat el seu naixement o adopció, i que conviu amb el/els fills/as que motiva/n la prestació. En els casos en els quals els fills estiguen, exclusivament, a càrrec del sol·licitant, serà aquest l’únic beneficiari. Es considerarà la situació de convivència en la data de la sol·licitud d’ajuda.

Obert a totes les famílies que visquen des de fa un any al poble

Els estrangers que residisquen en el municipi podran beneficiar-se d’aquesta ajuda sempre que els progenitors que estan al càrrec del menor tinguen residència legal a Espanya i complisquen els requisits establits en la present convocatòria.

En cap cas podrà ser beneficiari el progenitor privat totalment o parcialment de la pàtria potestat dels seus fills/as, o la tutela del qual haja sigut assumida per una institució pública, així com aquella persona en qui concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d’ara en avant LGS). La quantia total de l’ajuda econòmica per naixement o adopció serà de 600€.

Per a tindre dret a aquesta ajuda, els dos progenitors o adoptants hauran d’estar empadronats en el municipi de Sant Jordi en la data de la sol·licitud i, almenys un d’ells, haurà d’estar empadronat en el municipi amb una antiguitat mínima d’un any immediatament anterior a la data d’aprovació de les presents bases. Així mateix, el xiquet/a haurà d’estar empadronat en el municipi des del seu naixement o adopció.

A més, cal recordar que l’Ajuntament de Sant Jordi ha fet una important aposta aquest curs per a garantir tant la millor oferta educativa com els millors serveis possibles tant als xiquets i joves del poble com als seus pares i mares. Per això mateix paga la meitat del cost del menjador escolar que haurien d’assumir les famílies gràcies a una aportació de 20.000 euros.

Com va assegurar l’alcalde, Iván Sánchez Cifre, “no volem que la falta de recursos econòmics siga un impediment a l’hora de prendre decisions que afecten tant la qualitat de vida dels seus fills com d’hipotecar els seus recursos”.

El Consistori també paga les activitats extraescolars

Cal recordar que, a més, l’Ajuntament de Sant Jordi ha posat en marxa el seu programa d’activitats extraescolars per a facilitar la vida a les famílies del poble amb fills en edat escolar i l’ha fet amb totes les seues conseqüències ja que seran pràcticament gratuïtes. De fet, aquells que han inscrit als seus fills i filles perquè reben classes d’anglés ho fan sense haver de pagar ni un sol euro, mentre que els pares i mares que han inscrit a les seues filles i fills en classes de pàdel a penes han de pagar un euro per sessió.

Aquesta quantitat simbòlica no ha més objectiu de garantir que acudisquen a les classes d’esport tots els xiquets que s’apunten, perquè a vegades ha passat que no acudeixen a les classes malgrat estar inscrits, deixant sense participar a altres menors que també tenien interés a rebre classes.

L’Ajuntament de Sant Jordi va aprovar també enguany una línia d’ajudes per a pagar a totes les famílies del poble tot el cost del material escolar no inclòs en el programa Xarxa Llibres.

Els serveis educatius, prioritaris per a l’Ajuntament

Cal tindre en compte que el manteniment i millora dels serveis educatius de Sant Jordi és una de les màximes preocupacions de l’Equip de Govern Municipal, que també col·labora estretament amb el CEIP Lluís Tena i el Consell Escolar en el manteniment de les instal·lacions i la gestió de diferents serveis.

“Intentem abastar tots els àmbits que tenen a veure amb l’educació dels nostres fills per a ajudar en tot el possible a les famílies de Sant Jordi a afrontar la tornada al col·le de la millor forma. Els xiquets i xiquetes són el millor que tenim, el futur del nostre poble, i la seua educació la nostra prioritat”, ha conclòs l’alcalde.

Comparteix:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Llegeix més!

També et pot interessar