El pla Diputació Impulsa destina 16,1 milions d’euros als municipis per a dotar-los de més recursos amb menys burocràcia i més llibertat

  • El vicepresident i portaveu del govern, Héctor Folgado, presenta l’impuls als 135 municipis, un dels eixos dels pressupostos 2024 i que té la fi d’injectar més recursos directes per a resoldre els problemes i donar resposta a les necessitats del conjunt de la província
  • El pla Diputació Impulsa “és una declaració d’intencions, és un exemple més de com esta casa es va redefinint, reorganitzant-se, per a atendre més i millor als nostres municipis, per a servir més i millor a la nostra província, ha afirmat Héctor Folgado

 

Un dels eixos principals d’actuació del pressupost del 2024 de la Diputació de Castelló és l’impuls als 135 municipis de la província injectant-los més recursos directes per a resoldre els seus problemes i donar resposta a les seues necessitats.

Amb eixa fi, el vicepresident i portaveu del govern provincial, Héctor Folgado ha presentat este dilluns el pla Diputació Impulsa, una iniciativa que destina 16.133.390 euros milions d’euros als municipis per a dotar-los de més recursos amb menys burocràcia i més llibertat.

El portaveu del govern provincial ha explicat que “hem redefinit el Pla Provincial i el nou pla Diputació Impulsa, com el seu nom indica, impulsa als municipis, a les pedanies i a les mancomunitats per a, així, impulsar al conjunt de la província”. “L’elecció del terme Impulsa defineix perfectament que esta Diputació passa a l’acció, passa d’una actitud contemplativa a una col·laboració activa en els municipis”, ha indicat Héctor Folgado.

Per a l’elaboració d’este pla, l’equip de govern presidit per la primera presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, ha exercit una labor d’escolta real dels veïns de la província i dels seus alcaldes i alcaldesses per a conéixer sense intermediaris què és el que necessiten de manera urgent i poder prioritzar en un exercici de responsabilitat i en un escenari d’escassetat de recursos. D’eixa escolta activa i amb el compromís de ser una Diputació àgil, útil i pròxima, el govern provincial s’ha marcat l’objectiu que els ajudes arriben d’una forma més àgil, directa i que responguen a les necessitats reals de cadascun dels ajuntaments. “No sols es tracta d’un canvi de nom, és una declaració d’intencions, és un exemple més de com esta casa es va redefinint, reorganitzant-se, per a atendre més i millor als nostres municipis, per a servir més i millor a la nostra província” ha afirmat Héctor Folgado.

Amb tot, el pla presentat hui naix amb la vocació de reduir al màxim la burocràcia, de donar les majors facilitats per a ajustar l’ajuda provincial a les necessitats reals de cada municipi “i tindre sempre eixa discriminació positiva cap als municipis xicotets que este equip de govern porta per bandera, i que per a nosaltres és la raó de ser d’esta Diputació”, ha expressat el vicepresident responsable de l’àrea de Bon Govern.

Quant a les característiques del pla que va directe als municipis per a obres, inversions i despesa corrent, Héctor Folgado ha destacat que es destinen més recursos, “incrementant la seua consignació en aproximadament un milió d’euros respecte a l’anterior pla”.

Una altra de les novetats del pla és que serà bianual, però com ha incidit el vicepresident, “cada ajuntament pot triar fer obres any a any si així ho desitja, o sumant les dues anualitats, d’ací la llibertat d’este nou pla”.

També s’incorpora la possibilitat, “molt reclamada pels alcaldes i els alcaldesses, que els ajuntaments puguen destinar fins a un 40% del pla a despesa corrent i a personal”. En eixe sentit, s’haurà de destinar un mínim del 60% de la quantitat màxima subvencionada a obres, mentre que el 40% restant podrà destinar-se a despesa corrent i a personal, això és, aquells recursos destinats a atendre les despeses corrents en béns i serveis, necessaris per a l’exercici de les activitats de l’entitat beneficiària destinats al funcionament dels serveis públics municipals. “Este és un exemple de donar llibertat als municipis de destinar els recursos d’este pla”, ha incidit Héctor Folgado.

A més, s’elimina al màxim possible la burocràcia extra vinculada al pla i, per tant, “a partir d’ara per a rebre l’ajuda íntegra els ajuntaments no estaran condicionats a la presentació de cap pla complementari” ha anunciat el portaveu del govern.

Este pla també reafirma la voluntat d’ajudar als més xicotets, per això s’incrementen les aportacions als municipis que tenen sobre la seua gestió pedanies. Sobre aquest tema, per als municipis que tenen fins a dues pedanies, l’ajuda passarà a 26.000 euros; per a municipis amb 3 o 4 pedanies la subvenció arribarà a 48.000 euros; per als quals tenen de 5 a 6 pedanies l’ajuda podrà aconseguir els 76.000 euros i, finalment, els que tenen més de 6 pedanies podran rebre 98.000 euros.

Així mateix, Diputació Impulsa també engloba totes les ajudes a les mancomunitats, “entitats aliades dels municipis als quals també volem tindre presents”, ha afegit Héctor Folgado. Les ajudes per a les mancomunitats sumen un total de 650.000 euros i podran destinar-lo a obra o a despesa corrent, amb total llibertat d’elecció.

El vicepresident i portaveu del govern ha finalitzat dient que “els tres pilars en què se sustenta el nou Pla Diputació Impulsa són més recursos, més facilitat per a tramitar-los i més flexibilitat per a dirigir-los on puguen ser més útils per als municipis”.

El Pla Diputació Impulsa s’engloba en un dels eixos principals d’actuació del pressupost 2024 i, a més d’això, l’impuls als 135 municipis també inclou convenis singulars amb municipis amb un pressupost total de 720.000 euros.

Respecte als recursos per a donar resposta a les necessitats, este epígraf aconsegueix els 16.255.907,67 euros i engloba, d’una banda, Diputació Resol (1.785.373 euros) que inclou un pla de transició energètica consistent en la instal·lació de fonts d’energia d’autoconsum en la contractació centralitzada del subministrament elèctric i en el servei de gestió d’enllumenat públic municipal. D’altra banda, Diputació Respon (360.000 euros) inclou un pla d’helisuperfícies, una línia de crèdit per a possibles catàstrofes i emergències, així com una oficina tècnica pròxima i útil que resolga i agilitze els problemes en els municipis d’interior. I, a més, este epígraf del primer eix del pressupost inclou actuacions de millora en carreteres (8.070.255 euros), la gestió de residus (3.708.409 euros) i el Sepam (2.331.870,67 euros), “el servei provincial d’atenció als municipis que és clau per al correcte funcionament dels ajuntaments més xicotets i aconseguir que les administracions siguen àgils i resolutives”, ha puntualitzat la presidenta de la Diputació.

L’epígraf referent a resoldre els problemes té un pressupost de 17.229.459 euros i inclou el pla d’emergències hídriques (800.000 euros), el cicle de l’aigua i proveïment (14.934.459 euros), el subministrament de maquinària per al manteniment de pistes i camins (1.145.000 euros) i ajudes als qui van patir pèrdues i danys pels incendis registrats en els anys 2022 i 2023 (350.000 euros).

Així mateix, el Fons de Cooperació Municipal naixerà amb 7.427.624 euros.

Comparteix:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Llegeix més!

També et pot interessar

Peñíscola celebra el Viernes Santo

– Peñíscola celebra el Viernes Santo con la procesión de los pasos por la ciudad amurallada y gran participación Los vecinos y vecinas de la