El Patronat Provincial de Turisme activa les bases que regiran les convocatòries de subvencions per a la promoció turística i que ascendixen a més de 1,5 milions d’euros

La Comissió Permanent del Patronat ha aprovat nou bases d’ajudes “destinades a reforçar la promoció, la desestacionalització i la projecció turística de la província”, ha destacat el vicepresident i responsable de l’àrea Turística, Andrés Martínez

Les ajudes incloses en la partida del Patronat Provincial de Turisme per a 2024 “tenen l’objecte comú d’impulsar la província de Castelló com a destinació turística d’excel·lència i fomentar i preservar el patrimoni cultural, natural i rural que hi ha en el nostre territori”, ha subratllat el diputat provincial

El Patronat Provincial de Turisme de la Diputació de Castelló ha activat les bases que regiran les convocatòries de subvencions i que ascendixen a més de 1,5 milions d’euros.

La Comissió Permanent del Patronat Provincial de Turisme, presidida pel vicepresident i responsable de l’àrea, Andrés Martínez, ha aprovat per unanimitat fins a nou bases reguladores de subvencions “destinades a reforçar la promoció, la desestacionalització i la projecció turística del conjunt de la província”, ha explicat el diputat provincial.

En primer lloc, la Comissió Permanent ha aprovat les bases i convocatòria de subvencions a ajuntaments o els seus organismes autònoms per a l’organització de Festes Declarades d’Interés Turístic. Unes ajudes que compten amb un pressupost de 125.000 euros i de les quals podran beneficiar-se els municipis que tinguen festes declarades d’interés turístic internacional, nacional, autonòmic o provincial. La quantia de la subvenció no podrà superar el 50% de les despeses subvencionables de l’activitat, sent 12.600 euros la subvenció màxima per als esdeveniments declarats d’interés turístic internacional; una quantia màxima de 9.000 euros per a esdeveniments d’interés turístic nacional; 7.000 euros per a interés autonòmic i 2.000 per als esdeveniments d’interés turístic provincial.

Quant a les subvencions per a informadors turístics, el pressupost ascendix a 400.000 euros “i, en este cas, poden sol·licitar ajuda tots els ajuntaments o organismes autònoms de la província de Castelló”, ha explicat el vicepresident Andrés Martínez qui ha afegit que “a més de reforçar una adequada atenció del turista en destí, esta partida reforça l’aposta del Govern Provincial presidit per Marta Barrachina d’aplicar polítiques que fomenten l’ocupació a la província”. De la partida global, cada ajuntament sol·licitant podrà rebre fins a un màxim de 10.000 euros i això dependrà del pressupost municipal del sol·licitant.

Pel que fa a les bases que regularan les ajudes destinades a la producció de material promocional en línia i off-line, estes estan dirigides als municipis no turístics i compten amb un pressupost total de 80.000 euros. La quantia de la subvenció no podrà suposar el 50% de les despeses subvencionables de l’activitat, sent la subvenció màxima per beneficiari de 3.000 euros.

Per a l’organització d’esdeveniments gastronòmics, el Patronat Provincial de Turisme destina una partida econòmica de 90.000 euros per a aquells ajuntaments que organitzen este tipus d’esdeveniments que tenen l’objectiu de promocionar l’oferta gastronòmica provincial i aquella sota la marca Castelló Ruta de Sabor. La quantia de la subvenció no podrà superar el 50% de les despeses subvencionables de l’activitat, sent la subvenció màxima per beneficiari de 10.000 euros.

Respecte a l’enfortiment del producte turístic per a mancomunitats, associacions intermunicipals i consorcis, les subvencions ascendixen a un total de 550.000 euros i es destinaran a la creació i/o difusió d’actuacions i/o recursos turístics susceptibles de ser consumides pel turista durant la seua estada de vacacions a la província de Castelló. En totes elles, la quantia de la subvenció no podrà superar el 80% de les despeses subvencionables de l’activitat, sent la subvenció màxima per beneficiari de 50.000 euros.

Respecte a les subvencions destinades a l’organització de cicles i concerts de música, estes ajudes estan destinades a les entitats organitzadores. L’import total ascendix als 300.000 euros i la quantia de la subvenció no podrà superar el 80% de les despeses subvencionables de l’activitat, sent l’ajuda màxima per beneficiari de 30.000 euros. Quant a les activitats o programes subvencionables, els cicles de música hauran de tindre una duració mínima de 3 dies, consecutius o no consecutius, en un interval de temps de 30 dies o menys, i que estiguen agrupats sota una única marca comercial. Mentres que els concerts de música hauran de tindre com a mínim 3.000 assistents.

Finalment, les subvencions dirigides a entitats privades sense ànim de lucre per a la creació i difusió de l’oferta turística, la partida ascendix a 100.000 euros i l’ajuda no podrà superar el 80% de les despeses subvencionables de l’activitat sent la subvenció màxima per beneficiari de 20.000 euros.

El vicepresident i responsable de l’àrea, Andrés Martínez, ha afegit que el conjunt de les ajudes incloses en la partida del Patronat Provincial de Turisme per a 2024 “tenen l’objecte comú d’impulsar la província de Castelló com a destinació turística d’excel·lència i fomentar i preservar el patrimoni cultural, natural i rural que hi ha en el nostre territori”.

Comparteix:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Llegeix més!

També et pot interessar