Carlos Mazón: “El Consell accelera les ajudes per a les persones afectades per l’incendi perquè ha estat, està i estarà al costat de les víctimes”

-El Consell concedirà de 6.000 a 10.000 euros en ajudes directes per a despeses de primera necessitat i un màxim de 1.500 euros al mes per a lloguer, sempre que hagen tingut la seua residència habitual en l’habitatge en la data de l’incendi
-La Generalitat eximirà del pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials per a adquisició d’immoble els afectats que adquirisquen un nou habitatge habitual
-A més d’estes ajudes directes que ascendixen a quatre milions d’euros, el Consell ha posat en marxa altres mesures, com ara la reubicació preferent en residències i centres de dia, l’atenció psicològica, l’escolarització preferent dels menors o el transport públic gratuït, entre altres
-Carlos Mazón mostra “el seu orgull per la solidaritat i la unió que ha demostrat la societat valenciana davant d’esta tragèdia”
-Destaca que “cap decret pot reparar el que és irreparable, però les mesures aprovades poden servir per a atenuar l’impacte, el mal o el dolor”
-El president de la Generalitat ha presidit el Ple extraordinari del Consell en el qual s’han aprovat les primeres mesures de suport a les persones afectades per l’incendi del barri de Campanar de València

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmat que “el Consell accelera les mesures d’ajuda per a les persones afectades per l’incendi dels habitatges del barri de Campanar de València, perquè ha estat, està i estarà al costat de les víctimes”.

El cap del Consell ha fet estes declaracions després de la celebració del Ple extraordinari del Consell, en el qual s’han aprovat les primeres mesures de suport als damnificats.

Mazón ha assenyalat que “cap decret pot reparar allò que per definició és irreparable, però les mesures aprovades poden servir per a atenuar l’impacte, el mal o el dolor”, al mateix temps que ha manifestat la prioritat del Consell per atendre les persones afectades per l’incendi.

Igualment, el màxim representant de l’executiu valencià ha agraït a tota la societat valenciana la seua implicació i col·laboració desinteressada, així com la labor de tots els cossos i efectius d’emergència, protecció civil i sanitaris.

El cap del Consell ha valorat “l’orgull d’haver demostrat, una vegada més, la societat que som i l’extraordinària solidaritat de tot el poble valencià, una societat que sempre és millor com més unida es presenta”.

Despeses de primera necessitat

El president de la Generalitat ha explicat que el Consell ha acordat el decret pel qual s’aproven les bases reguladores i el procediment de concessió directa d’ajudes urgents destinades a les persones afectades per l’incendi declarat a València el 22 de febrer de 2024. Estes subvencions es concedixen de manera directa i tenen un caràcter singular, derivat del caràcter excepcional i únic dels esdeveniments que motiven el procediment. En total, es destinaran prop de 4 milions d’euros per a despeses de primera necessitat i ajudes per lloguer d’habitatge.

Així, a través d’este decret es regixen, d’una banda, les ajudes per a l’atenció immediata de les despeses de primera necessitat ocasionades per l’incendi. Els beneficiaris d’estes ajudes són les persones físiques que, en el moment de l’incendi, tenien la seua residència habitual i permanent en algun dels habitatges destruïts per este incendi.

L’import mínim de l’ajuda serà de 6.000 euros per habitatge. Esta quantia es podrà incrementar a un màxim de 10.000 euros, a raó de 1.000 euros addicionals per cada persona resident que, a més de la titular, convivia en l’habitatge. L’import global màxim de les ajudes ascendix a 1.380.000 euros.

Les persones beneficiàries hauran de reunir la condició de residents amb caràcter habitual i permanent en l’habitatge sinistrat, per qualsevol títol jurídic vàlidament admés en dret, en el moment de produir-se l’incendi.

Lloguer d’habitatges

El decret també establix ajudes per al lloguer d’habitatges que tenen per objecte facilitar l’accés a un habitatge en lloguer a les persones que residien en un habitatge de la seua propietat o en règim de lloguer afectat per l’incendi al qual es referix este decret.

Estes ajudes estan dirigides a les persones que en el moment de produir-se l’incendi tingueren la seua residència habitual i permanent en un habitatge de la seua propietat que haja quedat destruït per este incendi, i que es vegen obligades per això a llogar un habitatge per a destinar-lo a residència habitual, sempre que el corresponent contracte d’arrendament se subscriga en un termini de sis mesos des de la publicació d’este Decret.

Així mateix, podran ser beneficiàries d’esta ajuda les persones que, en el moment de produir-se l’incendi, tingueren la seua residència habitual i permanent en un habitatge en règim de lloguer que haja quedat destruït per este incendi, sempre que el corresponent contracte d’arrendament se subscriga en un termini de sis mesos des de la publicació d’este decret.

L’import de l’ajuda serà igual al preu de l’arrendament de l’habitatge, amb el límit de 1.000 euros mensuals. Este límit es podrà incrementar a un màxim de 1.500 euros mensuals, a raó de 100 euros addicionals per cada una de les persones que, a més de la sol·licitant, residiran en l’habitatge que s’arrenda, sempre que tingueren la seua residència habitual en l’habitatge incendiat en la data de l’incendi. L’import global màxim de les ajudes previstes en este capítol ascendix a 2.484.000 euros.

Acord del Consell

A més, el Ple del Consell ha acordat assignar a cada conselleria l’adopció de les mesures corresponents a l’atenció de les necessitats de les persones afectades. En concret, la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge impulsarà les mesures per a la reubicació preferent en residències i centres de dia de les persones dependents que tenien la seua residència habitual en els edificis sinistrats.

Les conselleries de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge; d’Educació, Universitats i Ocupació, i de Sanitat coordinaran les prestacions en matèria d’assistència psicològica a les persones residents en els habitatges afectats per l’incendi.

La Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública elaborarà les disposicions necessàries per a articular ajudes fiscals consistents en la fixació de tipus 0 en l’Impost de Transmissions Patrimonials per als afectats que adquirisquen un nou habitatge habitual. A més, desenvoluparà l’excepció del pagament del cànon de sanejament establit en la Llei 2/1992 de la Generalitat per als habitatges sinistrats amb efectes del 21 de febrer de 2024.

Per la seua banda, la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació impulsarà les mesures necessàries per a l’escolarització preferent dels menors de famílies que hagen de canviar la seua residència a conseqüència de la pèrdua del seu domicili habitual a causa de l’incendi.

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori arbitrarà les accions necessàries per a garantir el transport públic gratuït en mitjans dependents de la Generalitat de les persones residents en els habitatges afectats a conseqüència de l’incendi durant el període d’un any. A més, a esta mesura se suma l’Ajuntament amb les línies de l’EMT.

Cal destacar que les ajudes que s’articulen són compatibles entre si i complementàries amb les indemnitzacions que les persones beneficiàries puguen obtindre de les assegurances que tinguen contractades.

A més, sense perjuí d’altres mesures que es puguen prendre per a donar suport a les persones afectades per l’incendi a què es referix este acord, a l’edifici municipal de Tabacalera se situarà un punt d’assistència exclusiva perquè puguen obtindre un certificat electrònic de ciutadà. Així mateix, la Conselleria de Sanitat facilitarà la targeta sanitària.

Comparteix:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Llegeix més!

També et pot interessar